Algemene Voorwaarden

Annuleringen, teruggave en compensaties

Reserveringsopdracht
HappyRail kan losse treintickets en treinpassen 
voor u boeken en verleent deze dienst in uw opdracht. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. HappyRail is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. 

Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingrecht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende treintickets. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

Levering
Nadat u een reservering gemaakt heeft en het volledige bedrag betaald is, zullen wij tot levering van uw treintickets overgaan. Uw ticket betreft een elektronisch ticket, welke wij per e-mail versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

HappyRail houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen vijf werkdagen na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen. Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.

In de wereldwijde reserveringssystemen worden soms (combinaties van) spoorwegmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een e-ticket af te geven. In deze gevallen ontvangt u de tickets per post. Dit staat vermeld bij de getoonde prijzen na een zoekopdracht, op de betalingspagina, en na boeking in uw account en in de bevestigingsmail. 

Privacy
De omgang met persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt met de grootste zorg behandeld. HappyRail verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden. HappyRail behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website.

Om uw privacy van de door u verstrekte gegevens op onze website en in de door ons gebruikte software te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende vormen van beveiliging. Als u via onze website persoonlijke gegevens verstrekt tijdens het maken of afronden van een boeking, dan worden de gegevens die je naar onze website verstuurt, beveiligd door middel van Secure Socket Layers (SSL).

Cookies
Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een bestand dat door onze website op uw computer wordt opgeslagen. Hierin zijn onder andere de door u ingestelde voorkeuren van onze website opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie op onze website te vinden of je eigen profielomgeving te kunnen gebruiken. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw internet browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen toegang meer hebt tot sommige pagina’s van deze website

Wijziging aanbod / Vergissingen
Houd rekening met tussentijdse wijzigingen. Kennelijke fouten en vergissingen binden HappyRail niet.

Reisdocumenten
Denk aan geldige reisdocumenten! Voor problemen ontstaan door niet volledige reisdocumenten is HappyRail niet aansprakelijk.

Annuleren / Wijzigen
De kosten van wijzigen en annuleren staan op de boekingsbevestiging vermeld. Indien u de reis wilt annuleren kunt u dit per mail, telefonisch of bij ons in de winkel doorgeven. Indien u per mail wilt annuleren, dient u er rekening mee te houden dat uw mail tijdens kantooruren in behandeling wordt genomen, ofwel dat moment van annuleren het eerstvolgende openingstijdstip is. (Voorbeeld, indien u 's avonds een email ter annulering verstuurt, wordt de annulering de volgende werkdag behandeld en geldt die datum als annuleringsdatum)

Administratiekosten annuleringen: 

Boeking  tot € 150 = € 15 administratiekosten

Boeking € 150-250 = € 25 administratiekosten
Boeking € 250-350 = € 35 administratiekosten
Boeking € 350-750 = € 50 administratiekosten
Boeking € 750+ = € 75 administratiekosten

Betaling
Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen op de website in euro. Bij boekingen via de website kan met iDeal of creditcard (Visa en Eurocard Masterdcard) worden betaald. Houd rekening met een creditcardtoeslag. 

Vertragingen / Treinuitval / Stakingen
Happyrail is niet aansprakelijk voor (financiële) gevolgen ontstaan door vertragingen, treinuitval, gemiste aansluitingen en stakingen. Wij adviseren in dergelijke gevallen onmiddellijk de (hoofd)conducteur of perronopzichter in te schakelen voor een oplossing en e.e.a. te laten aantekenen op het ticket. Niet gebruikte reserveringen of tickets altijd laten stempelen als 'ongebruikt'. Gestempelde reserveringen of tickets komen eventueel voor vergoeding in aanmerking.

Geld terug bij vertraging
Bij een vertraging -als gevolg van bijvoorbeeld een langzaam rijdende trein en/of treinuitval en/of gemiste aansluitingen-  van minimaal 60 minuten tijdens uw internationale treinreis kunt u aanspraak maken op een eventuele compensatie. Vanaf 1 april 2010 dient u zelf rechtstreeks bij de spoorwegmaatschappij uw vertragingsvergoeding aan te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van speciale formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij het loket of via internet. Of u bij de Nederlandse, Duitse of Franse spoorwegen uw vertragingsvergoeding aanvraagt, hangt af van het ticket waarop u gereisd heeft. Op uw ticket staat vermeld welke spoorwegmaatschappij het ticket via de HappyRail heeft afgegeven.

Let op: reist u met RIT-tickets, waarop geen tarief staat vermeld, dan geldt ook dat u deze tickets bij vertraging kunt opsturen (dus ook zonder tarief!). Voor deze tickets geldt een vaste vergoeding van €10 voor een 2e klas ticket of €15 voor een 1e klas ticket.

//  Voor DB BAHN-tickets: zie www.bahn.de/fahrgastrechte  Hier vindt u het Fahrgastrechte Formular online. Originele tickets meesturen.

//  Voor NS International-ticketswww.nsinternational.nl vervolgens naar Op reis en dan na de reis/ compensatie bij vertragingen. Hier vindt u het formulier geld terug bij vertragingen. Originele tickets meesturen.

//  Voor SNCF-tickets: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar Service Relations Clients, 62973 ARRAS Cedex 9, France.

//  Voor EUROSTAR-tickets geldt: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar:
Traveller Care Eurostar UK [LTD]
2nd Floor Kent House
81 Station Road 
UK-Ashford KENT TN23 1AP
United Kingdom

//  Voor THALYS-tickets geldt: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar:
Thalys Klantendienst
Postbus 14
1050 BRUSSEL 5
België

//  Voor tickets van overige spoorwegmaatschappijen geldt: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar het adres vermeld op het vertragingsformulier

Iets niet in orde?
Ondanks alle voorzorgen kan het gebeuren dat er tijdens de reis iets niet in orde is. De reiziger dient daarvan ter plekke altijd melding te maken aan de vervoerder, accommodatieverschaffer of lokale reisagent, om klachten en ongemak te voorkomen.

Klachten dienen uiterlijk 1 maand na terugkomst schriftelijk bij Happyrail te zijn ingediend samen met de originele tickets en/of hotelvoucher.